PROJEKTY INDYWIDUALNE

Pozwolenie na budowę

Do wniosku o pozwolenie na budowę inwestor musi dołączyć:

cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami...

więcej »

Projekty indywidualne

Projekt indywidualny to tak jak sukienka czy garnitur szyty na miarę. Jest niepowtarzalny i ściśle dopasowany do potrzeb Klienta, a jego aranżacja praktycznie jest nieograniczona. Projekt indywidualny wymaga więcej niż jedynie oceny pod względem wizualnym.

Zamawiając projekt indywidualny macie Państwo możliwość dopasowania go do własnych potrzeb. Korzystając z naszego doświadczenia i porad swój wymarzony dom budujecie Państwo od samego początku.

W oparciu o Państwa oczekiwania tworzymy koncepcję, a później projekt, spełniając Państwa oczekiwania zarówno pod względem funkcjonalności, usytułowania jak również wyglądu zewnętrznego. Dbając przy tym o jego funkcjonalność jak również późniejsze koszty eksploatacyjne.

Doświadczenie architektoniczne jakim dysponujemy pozwala nam tworzyć zarówno projekty domów, bloków, projekty budynków wielorodzinnych, lokali usługowych (w tym również aptek). Jednym słowem Państwa potrzeba jest naszym wyzwaniem.

Dlaczego projekt indywidualny, a nie gotowy ?
Przy całokształcie ponoszonych kosztów różnica pomiędzy projektem gotowym, a indywidualnym waha się od 05-1,5 % wartości inwestycji.
Dodatkowo przy zamówieniu kompletnego indywidualnego projektu odpadają Państwu wszystkie sprawy związane z adaptacjami i dostosowaniem projektów gotowych, które z reguły ograniczone są zakresem ścian nośnych i nie do końca pozwalają na dowolna aranżację.

W przypadku projektu indywidualnego nie jesteśmy poddani ograniczeniom i niebezpieczeństwom jak przy zakupie projektu gotowego.


Do głównych niebezpieczeństw przy zakupie projektu gotowego należało by zaliczyć:
- możliwość dokonania drobnych zmian w projekcie, czyli tylko takich które nie naruszają ram konstrukcyjnych (np. dopuszczalne jest tylko przesunięcie ścianki działowej)
- brak powiązania projektu z otoczeniem
- niedogodność wyjść instalacji w projekcie (w wybranym projekcie gotowym może okazać się iż przyłącza kanalizacji, gazy, prądu, itp, nie znajdują się w optymalnych miejscach)
- określone w projekcie minimalne wymagania narzucone przez ustawę pozwalające na uzyskanie pozwolenia na budowę
- niezgodność z aktualnymi przepisami budowlanymi

Wszystko to oczywiście ma wpływ na końcową cenę, która finalnie może być taka sama lub wyższa niż w przypadku wykonywania projektu indywidualnego.